วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การวางแผนและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้าน

การวางแผนใช้ทรัพยากรในการทำความสะอาด
ทรัพยากรในการทำความสะอาดที่มีอยู่ภายในบ้าน  ควรคำนึงถึงการวางแผนการทำ
ความสะอาดทั้งภายในและภายนอกบ้าน มีดังนี้
   1.  เวลาที่จะใช้ในการทำความสะอาด
    2.  แรงงานที่จะใช้ในการทำความสะอาด
   3.  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จะใช้ในการทำความสะอาด
การทำความสะอาดทั้งภายในบ้านและบริเวณภายนอกตัวบ้าน จะมีประสิทธิภาพสูงสุด          ก็ต่อเมื่อผู้ทำความสะอาดได้วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุม ลงมือทำงานตามแผนที่วางไว้  ตรวจสอบการทำงานและประเมินผลการทำงานในทุก ๆ งานที่ได้ทำไป ว่าได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่  เพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงทั้งการวางแผนการทำความสะอาดและวิธีการทำงานในคราวต่อไป การวางแผนในการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดคือ การใช้เวลา แรงงานและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดความสูญเสียทรัพยากรทั้งสามประการที่ไม่จำเป็นลงได้

       การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดบ้าน
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เรานำมาใช้ในการทำความสะอาดบ้าน       ทั้งภายในตัวบ้านและบริเวณภายนอกตัวบ้านนั้น  สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
3.1      อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปัดกวาด  ได้แก่
         ไม้กวาดดอกหญ้า
   ไม้กวาดทางมะพร้าว
   ไม้กวาดด้ามยาวหรือไม้กวาดเสี้ยนตาล
   ไม้กวาดขนไก่
   ไม้กวาดไม้ไผ่
   เครื่องดูดฝุ่น

3.2      อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเช็ด  ขัดและถู     
               
                   ผ้าสำหรับเช็ดถู
   ฟองน้ำ
   แผ่นขัด
   แปรงพลาสติก
   แปรงกาบมะพร้าว
   ไม้ถูพื้นธรรมดา
   ไม้ถูพื้นชนิดซักและบิดในตัว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น